Okategoriserade

Dags att koda det erhållna materialet

Nu är webbenkäten på Cultura och Folklivsarkivet stängd. Till min stora glädje har totalt 110 svar kommit in, 35 till Cultura i Finland och 75 till Folklivsarkivet i Sverige. Varmt tack till alla som har bidragit! Här berättar jag lite mer om hur det inledningsvis kan gå till att koda kvalitativt forskningsmaterial. Med kvalitativt material […]

Okategoriserade

Webbenkäten är öppen i sommar

Har du haft så kallade mystiska erfarenheter får du gärna delta i min studie. Det kan vara en eller flera, stora eller små, positiva som negativa upplevelser. Webbenkäten där du kan dela din berättelse är öppen till och med sista augusti 2021. Du får stöd av frågor samt besvarar några få bakgrundsfrågor. Studien är anonym. […]

Okategoriserade

Digital undervisning är här för att stanna

Digital undervisningar har många fördelar. Det ger fler möjlighet att studera, du har större frihet och det är tidsbesparande. Här delar jag med mig av några lärdomar och reflektioner från kursen ”Digitalt lärande och undervisning för högre utbildning” på distans vid Vasa Universitet i Finland. Kurser i pedagogik för högre utbildning ingår nämligen i doktorandprogrammet. […]

Okategoriserade

Trender som sprider kunskap

De tre främsta trenderna eller utvecklingsriktningarna inom akademiskt vetenskaplig forskning är som jag ser det framför allt tvärvetenskaplig forskning, ”mixed methods” och ”open access”. Syftet är inte minst att öka kunskapen och göra forskning mer tillgänglig både för andra forskare och allmänheten samt kostnadseffektivitet. Med tvärvetenskaplig eller interdisciplinär forskning menas samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner. […]

Okategoriserade

Begrepp förtydligar och försvårar

Inom forskning inleder man vanligtvis med att försöker förtydliga och definiera vad det är som man vill problematisera, diskutera eller undersöka. Det gör man genom att använda sig av olika specifika begrepp eller termer, antingen vedertagna eller nykonstruerade. Det är vanligtvis svårt att definiera och tydligt avskilja ett visst begrepp från andra och begreppen kan […]

Okategoriserade

Du vinner på att delta i studier

Du har allt att vinna på att delta i studier och det kan vara mycket givande på ett personligt plan, förutom att du bidrar till forskningen och den samlade kunskapen och förståelsen i samhället. Så har du varit med om en händelse eller händelser eller har egna upplevelser som skulle kunna kallas mystiska ta dig […]

Okategoriserade

Webbenkäten är publicerad

Mycket glädjande är webbenkäten i mitt forskningsprojekt Mystiska erfarenheter och meningsskapande nu publicerad på Folklivsarkivets vid Lunds Universitet och Culturas vid Åbo Akademi hemsidor. Har du haft några mystiska upplevelser eller varit med om några mystiska händelser får du gärna delta i studien. Du deltar i studien genom att berätta om din upplevelse eller dina […]