Okategoriserade

Vardagen tickar på

Vardagen som doktorand och forskare tickar på och blir snart månader och år… Dagarna fylls med att skriva texter, läsa egna och andras texter, böcker och artiklar, analysera, kommentera, handledning, seminarier, skapa kontakter, göra ansökningar, reflektera…

Jag har framför allt fortsatt att arbeta med analyskapitlen. Det är uppe i fem stycken á 20-30 sidor. Mina handledare har fått och kommenterat ett utkast i taget och givit konstruktiv feedback och feedforward. Jag har också slipat på ett teorikapitel, Samtiden – begrepp och teori, för att kunna få kommentarer på texten vid det årliga sommarseminariet inom sociologi vid Åbo Akademi.

Under våren har jag också undervisat på distans vid Åbo Akademi. Kursen heter Religion och samhälle, 5 hp (högskolepoäng heter studiepoäng, sp, i Finland) och är introduktionskurs i religionssociologi. En av mina handledare inom sociologi Andreas Häger frågade om jag ville undervisa och kursen beviljades vid ansökan till ledningen. Jag har fått fria händer och stort förtroende att skapa kursen, såsom innehåll, upplägg, examinationsform och så vidare förutom själva undervisningen. Även om det har tagit tid har det varit mycket givande och roligt att få göra det själv och inte bara bli tilldelad en kurs att undervisa i och som kanske inte ser ut som man vill.

Folklivsarkivet vid Lunds universitet, som jag samarbetet med angående insamling och arkivering av materialet i forskningsprojektet, bad mig skriva en artikel om forskningen i deras tidskrift Upptecknaren. Artikeln har rubriken Mystiska erfarenheter – ett paraplybegrepp för upplevelser med många namn (s. 20). Tidskriften vänder sig både till forskare och allmänheten. I artikeln lyfter jag fram problematiken med vad man ska kalla den här typen av upplevelser och inte minst vilka termer som deltagarna i forskningsprojektet använder sig av. Inledningsvis förtydligas så kallade emiska och etiska termer följt av avsnitt om deltagarnas användning av etiska respektive emiska termer. Därefter definieras begreppet mystiska erfarenheter följt av avsnitt med empiriskt stöd för denna arbetsdefinition samt en kort avslutande sammanfattning.

Jag har också fått förfrågningar om att föreläsa om forskningen, bland annat av Malmö stadsarkiv.

Vidare har jag blivit tillfrågad om att ge feedback på ett bokmanus om så kallade spiritual transformative experiences som en kollega i USA har skrivit om sin forskning. Detta har jag också gjort. Sedan är ju också mentor till åtskilliga studenter så tiden är inte svår att fylla med meningsfulla och roliga saker!

Avslutningsvis ansökte jag om stipendium, utlysta av Åbo Akademi respektive Donnerska institutet. Mycket glädjande erhöll jag båda två! Det skapade visserligen angenäma problem eftersom båda stipendierna inte kan utbetalas samtidigt. Jag sökte lösningar och Donnerska institutet, som är litet och mer flexibelt, tog ett beslut att förlänga utbetalningstiden. Det innebär att jag har finansiering av min doktorsavhandling till och med 2024. Det är jag naturligtvis mycket glad och tacksam över.

Ja, det är verkligen ett privilegium att få arbeta med detta och roligt att det finns ett sådant intresse för forskningen. Det ligger helt i tiden!