Forskningsprojekt

Katarina forskar inom området Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden vid Åbo Akademi i Finland. Syftet med doktorsavhandlingen är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Finland och Sverige. Det teoretiska perspektivet är främst sociologiskt och intentionen är att bidra med kunskap till flera olika discipliner inom forskningsfältet, vården och allmänheten.   

Materialet till avhandlingen har samlats in under perioden januari till augusti 2021 genom ett samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Människor i Finland och Sverige som har haft egna (första person) mystiska upplevelser har deltagit i studien genom att besvara en anonym öppen webbenkät, en så kallad frågelista, på arkivens hemsidor.

Frågelista är en vetenskaplig metod som innebär att en får hjälp att fritt och informellt berätta om sin eller sina erfarenheter genom ett kluster av frågor under några specifika teman som relaterar till frågeställningen i forskningsprojektet. Några få bakgrundsfrågor ställs också. Här kan du ta del av frågelistan. Du får gärna med hjälp av frågelistan berätta om din eller dina upplevelser nu även om du inte kommer att vara med i det här forskningsprojektet eftersom materialet till det redan är insamlat.

Du kan följa forskningsprojektet på Katarinas blogg och här kan du läsa mer om begreppet Mystiska erfarenheter.

Vill du träffa andra människor som också har haft mystiska erfarenheter av något slag, dela din berättelse och samtala om mystiska erfarenheter som fenomen är du varmt välkommen till Mötesplats Kenosis. I mån av anmälningar (minst tre personer) träffas vi online första söndagen i månaden och ibland hemma hos Katarina (mötena kostar inget).

Kontakta Katarina om du har några frågor eller funderingar.