Forskningsprojekt

Katarina forskar inom området Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden vid Åbo Akademi i Finland. Syftet med doktorsavhandlingen är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Finland och Sverige. Det teoretiska perspektivet är främst sociologiskt och intentionen är att bidra med kunskap till flera olika discipliner inom forskningsfältet och inte minst till vården och allmänheten.   

Materialet till avhandlingen har samlats in under perioden januari till augusti 2021 genom ett samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet. Människor i Finland och Sverige som har haft egna (första person) så kallade mystiska upplevelse har deltagit i studien genom att besvara en anonym öppen webbenkät på arkivens hemsidor. Så här löd förfrågan:

Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser

Har du varit med om mystiska händelser eller upplevelser och vill dela din berättelse? Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Dessa upplevelser kan tolkas på många olika sätt och kan till exempel kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga.

Webbenkäten, eller den så kallade frågelistan, innebär att en får hjälp att fritt och informellt berätta om sin eller sina erfarenheter genom ett kluster av frågor under några specifika teman relaterat till frågeställningen i forskningsprojektet. Några få bakgrundsfrågor ställs också. 

Du kan följa forskningsprojektet på Katarinas blogg och här kan du läsa mer om begreppet Mystiska erfarenheter.

Vill du träffa andra människor som också har haft mystiska erfarenheter av något slag, dela din berättelse och samtala om mystiska erfarenheter som fenomen är du varmt välkommen till Mötesplats Kenosis. Vi träffas online sista söndagen i månaden och ibland hemma hos Katarina (mötena ingår inte i Katarinas forskningsprojekt).

Kontakta Katarina om du har några frågor eller funderingar.