Forskningsprojekt

Har du haft mystiska erfarenheter och vill dela din berättelse? Katarina forskar inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden och skulle gärna vilja ta del av din berättelse om din eller dina mystiska upplevelser eller händelser. Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa.

Har du haft så kallade mystiska upplevelser, som också till exempel kan kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga, deltar du i studien genom att besvara en anonym webbenkät. Du kan berätta fritt och informellt om din eller dina erfarenheter. Du får hjälp av frågor samt besvarar några bakgrundsfrågor. Webbenkäten är öppen till och med augusti 2021. Tack för att du vill delta i studien!

Länk till webbenkäten på Folklivsarkivets hemsida för dig som bor i Sverige: https://lime.ht.lu.se/index.php/471844?lang=sv

Länk till webbenkäten på Culturas hemsida för dig som är svensktalande och bor i Finland: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12912/lomake.html

Studien är en del av Katarinas doktorsavhandling Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden inom sociologi vid Åbo Akademi. Syftet är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Finland och Sverige. Den så kallade frågelistan är ett samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.