Publikationer

Här kan du ta del av publikationer om forskningsprojektet Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden.

Blogginlägg på Kulturanalyser (2021). Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden, https://blogs.abo.fi/etnologi/2021/02/08/mystiska-erfarenheter-och-meningsskapande-i-samtiden/

Blogginlägg på Katsomukset (2021). Mystiska upplevelser kan vara meningsfulla och ge tröst utan tro, https://katsomukset.fi/2021/12/15/mystiska-upplevelser-kan-vara-meningsfulla-och-ge-trost-utan-tro/

Lived religion and mystical experiences. Finding an inclusive umbrella concept for varieties of experiences deemed religious (2022). Approaching Religion, Vol. 12:1, https://journal.fi/ar/article/view/111061

Minibokrecension (2022). The Varieties of Religious Experience, https://www.donnerinstitute.fi/the-varieties-of-religious-experience/

Mystiska erfarenheter – ett paraplybegrepp för upplevelser med många namn (2022). Upptecknaren, https://www.folklivsarkivet.lu.se/fileadmin/user_upload/folklivsarkivet/upload/Upptecknaren/Upptecknaren_2022_Webb.pdf