Hem

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i såväl västerländsk som österländsk vetenskap, läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA och Indien. Katarinas specifika intresseområde är hur människor skapar mening i tillvaron och hon forskar inom området meningsskapande och mystiska erfarenheter i samtiden vid Åbo Akademi, Finland, samt erbjuder i mån av tid mentorskap, vägledning, retreat, föreläsningar/workshops, Mötesplats Kenosis, texter och ayurveda-resor till Kerala, Indien.