Hem

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i såväl västerländsk som österländsk vetenskap, läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA, Indien och Finland.

Katarina är särskilt intresserad av hur människor skapar mening i tillvaron och hon forskar inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden vid Åbo Akademi i Finland.

I mån av tid erbjuder Katarina även mentorskap, vägledning, retreat, föreläsningar/workshops, Mötesplats Kenosis, skrivarkurser, texter och ayurveda-resor till Kerala i Indien.