Okategoriserade

Exempel från materialet

I ett nyligen publicerat blogginlägg om mitt forskningsprojekt på Katsomusket delar jag ett exempel från materialet som jag också analyserar. Jag blev tillfrågad av en av mina handledare som är involverad i portalen som religionsvetenskapen vid Helsingfors universitet har huvudansvaret för och som berör frågor om religion, åskådningar och religionslöshet (katsomukset betyder åskådning). Blogginlägget är baserat på ett citat i mitt forskningsmaterial från en högutbildad svensk kvinna ”mitt i livet” som kallar sig skeptiker. Berättelsen visar bland annat att mystiska upplevelser kan vara meningsfulla och ge tröst utan tro. Texten är mer lättsamt och lämplig för kontexten och genren blogg. Läs det gärna!

Känslan av att någon när och kär, levande som död, trycker ens hand kan göra skillnad, ge tröst och skapa mening i tillvaron. Foto: Katarina Johansson. (Bilden är arrangerad. Händerna tillhör inga deltagare i forskningsprojektet.)

Vidare har min artikel med arbetstiteln ”Lived religion in contemporary society. Mystical experiences – a ‘new’ encompassing and inclusive umbrella concept for varieties of experiences deemed religious” till journalen Approaching Religion glädjande passerat första ”grinden” och peer review granskningen. Det innebär sakkunnig expertgranskning av kollegor och är ett förförande som görs på inlämnade artiklar till vetenskapliga journaler. Det handhas av journalens redaktion och sker anonymt, det vill säga granskarna vet inte vem som har skrivit artikeln och författaren vet inte vem som har granskat och kommenterat den. Man får alltid kritik, frågor och kommentarer som är till för att förbättra och tydliggöra innehållet och texten, inte minst för läsare som kanske inte är lika insatta i det specifika området.

Utifrån de erhållna kommentarerna har jag arbetat vidare med artikeln och argumenterat för mina val. Egentligen finns det inget tak, en text kan alltid förbättras och förtydligas, man får helt enkelt bestämma sig efter åtskilliga utkast, genomgångar och feedback när texten är ”good enough”. Inlämningen av artikeln för en sista granskning är den första januari 2022 och förhoppningsvis publiceras artikeln i kommande nummer i mars.

Vidare håller på att gå igenom koderna och kodbeskrivningarna relaterat till frågeställningen i forskningsprojektet innan jag börjar med djupanalysen (se förra blogginlägget). Jag håller också på att skriva en text om kodnings- och analysmetoden. Där till har jag deltagit ett antal seminarium och webinars och haft ett föredrag om forskningsprojektet. Nu i slutet på året ska jag även lämna in en årlig doktorandrapport som sammanfattar hur året med doktorsavhandlingen har fortskridit, men några dagar ledigt får det också bli. Hoppas att du också tar dig tid för reflektion och återhämtning så här vid årsskiftet.

Med det önskar jag alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!