Okategoriserade

Webbenkäten är öppen i sommar

Har du haft så kallade mystiska erfarenheter får du gärna delta i min studie. Det kan vara en eller flera, stora eller små, positiva som negativa upplevelser. Webbenkäten där du kan dela din berättelse är öppen till och med sista augusti 2021. Du får stöd av frågor samt besvarar några få bakgrundsfrågor. Studien är anonym.

Jag samarbetar med Folklivsarkivet vid Lunds Universitet och Cultura vid Åbo Akademi, därför finner du webbenkäten på deras hemsidor:

Direktlänk till webbenkäten på Folklivsarkivets hemsida för dig som bor i Sverige https://lime.ht.lu.se/index.php/471844?lang=sv

Direktlänk till webbenkäten på Culturas hemsida för dig som är svensktalande och bor i Finland https://survey.abo.fi/lomakkeet/12912/lomake.html

Tack för att du vill delta och delar möjligheten att delta i studien i dina nätverk!

I övrigt har jag bland annat just deltagit och varit tekniska assistent på en tre dagars zoom konferens i ”Religion and Cultural change” anordnad av några samverkande institut i Åbo. Konferensen var interdisciplinär och mycket givande. Den första dagen var det workshopar för doktorander och dag två och tre som brukligt valbara parallella sessioner att välja på samt några så kallade keynote speakers, det vill säga inbjudna forskare som huvudtalare. Konferensen avslutades med några valbara paneldiskussioner på specifika teman.

Online konferenser ger ju fantastiska möjligheter för fler att delta. Det är mycket enklare, miljövänligare, ekonomiskt och tidseffektivt, fast som alltid finns det relativt sett både för- och nackdelar. Det som många upplever saknas är den sociala samvaron, nätverkandet och diskussioner mellan programmets hållpunkter. Laura, en av huvudanordnarna, erbjöd en ”cooking class” hemma i sitt kök med finska rätter på Zoom en kväll. Det fungerade hur bra som helst och var trevligt, socialt och kulturellt givande, men det var bara jag som deltog och en annan samordnare som behövde avlägsna sig efter en stund. Det var synd att inte fler tog tillfället i akt, men det är förståeligt. Man blir ju ganska mör efter långa konferensdagar, inte minst på Zoom, och det kan finnas andra åtaganden. Å andra sidan gav det oss möjligheter att prata mer, lära känna varandra och dela kulturella skillnader.

De som blivit antagna på konferensen har fått möjlighet att lämna in en artikel på engelska inom det ämne som man presenterade på konferensen till ett specialnummer av tidskriften Approaching Religion. Det är mycket positivt eftersom det många gånger inte är lätt för inte minst doktorander att få sina artiklar publicerade. Inlämning är senast 1 september och jag kommer att lämna in en artikel om att använda mystiska erfarenheter som ett paraply begrepp.

Det innebär dock inte att artikeln nödvändigtvis blir antagen utan det följer en ganska långdragen process i olika steg. Först behöver artikeln bli godkänd av redaktionen och för att bli det behöver en artikel vara relevant för tidskriften i fråga, innehålla något ”nytt”, vara välskriven och ha tillräckligt hög akademisk kvalitet. Blir artikeln godkänd av redaktionen skickas den vidare till så kallat peer review som innebär att vanligtvis två oberoende och inom det specifika området sakkunniga forskare granskar artikeln utan att veta vem som har författat den. Redaktionen överlämnar dessa kommentarerna till författaren, som heller inte vet vem som har granskat den. Författaren får inte sällan ganska kort tid på sig att justera artikeln och försöka följa de erhållna ibland motsägande och ”vassa” kommentarerna eller ge goda argument för varför dessa inte har följts. Författaren lämnar till sist in den slutliga versionen för granskningen igen av innehåll och språk före publicering.

Seminarier är ett utmärkt tillfälle att få feedback på sina texter av kollegor och jag har fått ihop ett första utkast på artikeln till terminens sista sommarseminarium inom sociologi nästa vecka. Det ska bli spännande och givande att få ta del av deras tankar och kommentarer, sedan är det att skriva om igen och igen… Det tillhör processen.

Med detta önskar jag dig en underbar sommar!