Okategoriserade

Vardagen tickar på

Vardagen som doktorand och forskare tickar på och blir snart månader och år… Dagarna fylls med att skriva texter, läsa egna och andras texter, böcker och artiklar, analysera, kommentera, handledning, seminarier, skapa kontakter, göra ansökningar, reflektera… Jag har framför allt fortsatt att arbeta med analyskapitlen. Det är uppe i fem stycken á 20-30 sidor. Mina […]

Okategoriserade

Analyserar och analyserar

Det har varit skralt med inlägg. Jag vet. Det blir inte tid för det. Jag analyserar och analyserar, skriver och reflekterar. Det har också varit flera seminarium samt handledningsmöten på vilka jag har fått givande kommentarer på mina texter. Jag försöker att bearbeta texterna och ta del av den litteratur som det kan tipsas om […]

Okategoriserade

Artikeln är publicerad

Nu är min artikel ”Lived religion and mystical experiences. Finding an inclusive umbrella concept for varieties of experiences deemed religious” publicerad i den vetenskapliga journalen Approaching Religion. Kortfattat handlar artikeln om att använda William James begrepp ”mystical experiences” som ett paraplybegrepp för den här typen av ofta överlappande och svårdefinierade upplevelser, fast med en uppdaterad […]

Okategoriserade

Söka bidrag ingår i forskningsarbetet

Att söka bidrag, anslag eller stipendier för sin forskning är en del av forskarens arbete, även om man är anställd vid ett universitet. Det handlar alltså om att få finansiering för sitt eller forskarteamets projekt. Det kan vara till ett helt forskningsprojekt eller någon aspekt av projektet, till exempel materialinsamling, att delta på en konferens […]

Okategoriserade

Exempel från materialet

I ett nyligen publicerat blogginlägg om mitt forskningsprojekt på Katsomusket delar jag ett exempel från materialet som jag också analyserar. Jag blev tillfrågad av en av mina handledare som är involverad i portalen som religionsvetenskapen vid Helsingfors universitet har huvudansvaret för och som berör frågor om religion, åskådningar och religionslöshet (katsomukset betyder åskådning). Blogginlägget är baserat […]

Okategoriserade

Dags för kodning

Nu är webbenkäten på Cultura och Folklivsarkivet stängd. Till min stora glädje har totalt 110 svar* kommit in, 35 till Cultura i Finland och 75 till Folklivsarkivet i Sverige. Varmt tack till alla som har bidragit och velat vara med i studien! Nu är det dags att koda alla frågelistsvar som utgör materialet i forskningsprojektet. […]

Okategoriserade

Webbenkäten är öppen i sommar

Har du haft så kallade mystiska erfarenheter får du gärna delta i min studie. Det kan vara en eller flera, stora eller små, positiva som negativa upplevelser. Webbenkäten där du kan dela din berättelse är öppen till och med sista augusti 2021. Du får stöd av frågor samt besvarar några få bakgrundsfrågor. Studien är anonym. […]

Okategoriserade

Digital undervisning är här för att stanna

Digital undervisningar har många fördelar. Det ger fler möjlighet att studera, du har större frihet och det är tidsbesparande. Här delar jag med mig av några lärdomar och reflektioner från kursen ”Digitalt lärande och undervisning för högre utbildning” på distans vid Vasa Universitet i Finland. Kurser i pedagogik för högre utbildning ingår nämligen i doktorandprogrammet. […]

Okategoriserade

Trender som sprider kunskap

De tre främsta trenderna eller utvecklingsriktningarna inom akademiskt vetenskaplig forskning är som jag ser det framför allt tvärvetenskaplig forskning, ”mixed methods” och ”open access”. Syftet är inte minst att öka kunskapen och göra forskning mer tillgänglig både för andra forskare och allmänheten samt kostnadseffektivitet. Med tvärvetenskaplig eller interdisciplinär forskning menas samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner. […]

Okategoriserade

Begrepp förtydligar och försvårar

Inom forskning inleder man vanligtvis med att försöker förtydliga och definiera vad det är som man vill problematisera, diskutera eller undersöka. Det gör man genom att använda sig av olika specifika begrepp eller termer, antingen vedertagna eller nykonstruerade. Det är vanligtvis svårt att definiera och tydligt avskilja ett visst begrepp från andra och begreppen kan […]