Vägledning

Katarina ser till hela människan, livssituationen och kontexten, det inre och det yttre, livet i det stora och i det lilla. Katarina har lyssnat, samtalat och väglett människor i olika situationer och med olika behov och förutsättningar under många år.

Katarinas specifika intresse är hur människor skapar mening i och med tillvaron, inte minst hur mystiska erfarenheter kan bidra till mening och en känsla av sammanhang. Mystiska erfarenheter kan upplevas positivt eller negativt, eller både och. I en sekulariserad kontext talar människor sällan dock oförbehållsamt, eller med en konventionell psykoterapeut, om sina mystiska erfarenheter av rädsla för att verka vidskepliga eller flummiga eller för att inte bli betrodda eller patologiseras. Med Katarina kan du tryggt prata om dina mystiska erfarenheter. Hon har ett genuint intresse för dessa frågor och tar dina erfarenheter på allvar, hon har dessutom själv haft mystiska erfarenheter.

Kontakta Katarina för att boka en tid för ett fysiskt möte eller per telefon, Skype eller Zoom.