Vägledning

Behöver du vägledning där du befinner dig i livet just nu? Kanske ett bollplank och perspektiv på tillvaron? Katarina ser till hela människan, livssituationen och kontexten, det inre och det yttre, livet i det stora och i det lilla. Katarina har lyssnat, samtalat och väglett människor i olika situationer och med olika behov och förutsättningar i många år.

Kontakta Katarina för att boka en tid för ett möte. Det kan vara fysiskt, per telefon eller online via exempelvis Zoom eller skriftlig kommunikation via mejl. Det kan handla om ett samtal för att ta dig vidare eller några samtal beroende på dina behov. Du kan också boka en vistelse på en eller några dagar med Katarina med full fokus på dig och din livsprocessen, ensam eller i en liten grupp.

Katarinas är särskilt intresserad av hur människor skapar mening i och med tillvaron. Så kallat mystiska erfarenheter, som hon forskar om, kan exempelvis också bidra till mening, en känsla av sammanhang och göra livet mer hanterbart. Mystiska erfarenheter kan upplevas positivt eller negativt, eller både och. I en sekulariserad kontext talar människor sällan dock oförbehållsamt, eller med en konventionell psykoterapeut, om sina mystiska erfarenheter av rädsla för att verka vidskepliga eller flummiga eller för att inte bli betrodda eller patologiseras. Med Katarina kan du tryggt prata om dina mystiska erfarenheter. Hon har själv haft mystiska upplevelser och har ett genuint intresse för dessa frågor och tar dina erfarenheter på allvar.