Om Katarina

Katarina hade sitt “andliga uppvaknande” eller vad som kan kallas “spiritual awakening” vid en utmattningsdepression och existentiell kris i slutet av tonåren. Det var som “själens mörka eller dunkla natt” (the dark night of the soul), ett begrepp myntat av Johannes av Korset, en spansk poet, karmelit (katolsk munk) och mystiker på 1500-talet. Begreppet används för att uttrycka och beskriva en fas av mörker, torka och tomhet i ens andliga liv, något som inte sällan föregår ett andligt uppvaknande. Under denna natt erfor Katarina sin första och mest betydelsefulla och oförglömliga mystiska upplevelse.

”Det är natt, en bland många mörka vakna ångestfulla nätter. Jag ligger ensam i min säng och brottas med känslor av tomhet och meningslöshet. Jag grubblar över meningen med livet och varför jag överhuvudtaget finns till. Det är svart. Plötsligt, som från intet och helt oväntat, ser jag med en ”inre blick” ett enormt stark och klart ljus, som närmast kan beskrivas som en känsla av vidunderlig kärlek och kraft. Hela mitt väsen fylls av denna kraft och jag hör en inre röst, eller får en slags visshet om att mitt liv visst har en mening, att jag har en specifik uppgift att fylla. Ge inte upp! En skulle kunna säga att det var denna mystiska upplevelse som räddade mig i en svår och tung livsperiod och existentiell kris. Upplevelsen helande, gav livskraft, glädje och en enorm vilja att fortsätta leva och finna mening i och med livet. Erfarenheten gav också upphov till studier och ett både brett och djupt sökande för att försöka förstå livet, tillvaron, människan och mig själv.”

Hennes tidiga livskris, erfarenheter och djupa insikter gav också svar på den för åldern vanligt förekommande och stora frågan vad “en skulle bli”, vad hon skulle studera och arbeta med. Katarina visste nu att hon ville arbeta med att hjälpa människor att må bra på djupet, inifrån och autentiskt, frågan var ”bara” vad hon skulle studera och hur hon skulle arbeta. Den helhetssyn som Katarina sökte saknades inom traditionella ”vanliga” yrkesinriktningar, men till slut fann Katarina den då nystartade, nytänkande och tvärvetenskapliga Friskvårdspedagogiska linjen vid Gävle Högskola. Efter examen sökte Katarina en större helhet och botaniserade flitigt bland österländska läror. Ayurvedan, kunskapen eller vetenskapen om livet, ett indiskt urgammalt holistiskt hälsosystem, som hon tidigare stött på när hon börjat meditera efter sitt “andliga uppvaknande”, gav många insikter, aha-upplevelser och tillfredsställande förklaringar som komplement till den västerländska vetenskapen.

Tillbaka i Sverige efter flera års studier i USA och Indien läste Katarina ytterligare västerländsk skolmedicin under tre år. Under årens gång har det blivit mängder av kurser inom bland annat bodywork, yoga, närings- och örtlära, coachning och ledarskap. Genom egenstudier har hon också läst otaligt med böcker och även skrivit flera egna böcker och artiklar. Katarinas tidigare publicerade böcker är; Mer energi med MUMS. En vägledning i mat, umgänge, motion och sömn inspirerad av ayurveda (2014), Följ ditt inre ljus (2008), Återupptäck kraften (2006) och Ayurvedisk matguide (1996). Katarina har även producerat en vägledande meditation-cd; Meditation. En introduktion till meditation med utförliga anvisningar och guidade meditationstekniker (2007). Katarina har några enstaka exemplar kvar av några av sina tidigare verk som du kan beställa genom att kontakta Kenosis (50 kr/ex, porto tillkommer).

Sitt första företag Livsgnistan startade Katarina mitten av 1990-talet i Småland där hon också växte upp. När hon flyttade till Bjärehalvön i början på 2000-talet startade hon Kenosis. I slutet av årtiondet förverkligade Katarina en dröm som hon haft sedan länge om ett integrerat hälsohus med flera kompletterande kompetenser, Hälsohuset i Båstad Företagsby, som bland annat hade avtal med Region Skåne för smärtrehabilitering (MMS). För initiativet och ett intensivt arbete blev Katarina år 2011 nominerad och vinnare av Årets Entreprenör på Bjäre och Erik Paulsson Stipendiet. Katarina var också regeringens Ambassadör för Kvinnligt Företagande. Efter att ha drivit och varit verksamhetschef för Hälsohuset i Båstad Företagsby i sju år var det dags att gå vidare och Katarina började studera religionsvetenskap vid Lunds Universitet (även samtida “andlighet” i dess alla former studeras som religionsvetenskap inom akademin). Efter en teologi master i religionsvetenskap med inriktning religionshistoria och religionsbeteendevetenskap ville Katarina forska vidare inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden och nu forskar hon som doktorand inom detta område vid sociologiska fakulteten vid Åbo Akademi i Finland. Katarina har även fortsatt att vara mentor för universitetsstudenter som har behov av pedagogiskt stöd samt har kvar sitt företag Kenosis, om än i mer vilande än aktiv form.