Om Kenosis

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i såväl västerländsk som österländsk vetenskap, läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA och Indien.

Katarina är särskilt intresserad av hur människor skapar mening i och med tillvaron och inte minst hur mystiska upplevelser av olika slag kan vara meningsskapande för människor idag. Efter många yrkesverksamma år inom området helhetshälsa har Katarina därför börjat forska inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden vid Åbo Akademi i Finland. I mån av tid erbjuds mentorskap, inte minst till universitets studerande som har behov av pedagogiskt stöd, vägledning, retreat, Mötesplats Kenosis, föreläsningar/workshops, skrivarkurser och texter. Kenosis har sedan många år även samarbetat med välrenommerade Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydvästra Indiens pärla, och har därför fortsatt förmedla välgörande ayurvediska hälsoresor. Vidare investerar Kenosis i Better Globe som planterar träd i Afrika för att förbättra miljön och människors livsförhållanden.

Om ordet Kenosis

Kenosis är en grekisk teologisk term och ett begrepp som används både inom teologi, mystik, filosofi och etik. Ordet kan översättas till ödmjukhet och konsten eller förmågan att “tömma sig på sig själv” även om definitionerna kan variera. Inom kristen teologi kan kenosis exempelvis tolkas som mysteriet när Gud förödmjukade sig, steg ned från sin tron och tog mänsklig form i Jesus som dessutom blev förlöjligad och föraktad och slutligen korsfäst. Den judiske filosofen Emmanuel Levinas, inte minst känd för sitt bidrag med ”ansikte-mot-ansikte”-etiken, tolkar vidare kenosis som möjligheten att i mötet med ”den andra” tömma sig och vara så öppen, osjälvisk och ansvarsfull att det blir en mötesplats där det oändliga och transcendenta kan möta det ändliga. Både inom teologi och mystik kan ”tömma sig på sig själv” också syfta på ett överlämnande till en ”högre kraft” och att vara ett redskap för det gudomliga eller ”let go, let God”. Att ”tömma sig” kan således handla om att ”släppa taget” om tankar, känslor och ”egot”. Vidare betyder det kinesiska tecknet för ödmjukhet både tomhet och öppenhet och enligt de gamla indiska vediska skrifterna och livets alla paradoxer är tomhet också alltet och helheten, det som är, kreativitetens och kraftens källa.

Sammanfattningsvis kan kenosis med andra ord handla om både inomvärldslig ödmjukhet och en ödmjukhet inför det utomvärldsliga och transcendenta. En ödmjukhet inför livet, naturen, andra människor, sig själv och det som är större än och bortom det som vi kan se och ta på, rationellt förstå, veta och förklara. Med andra ord en ödmjukhet och öppenhet inför människan, tillvaron, livet och olika ”verkligheten”. 

Att vara ödmjuk och öppna sig för något nytt, ny kunskap, en ny eller annan tolkning, förståelse, mening eller insikt, att se med ”nya” ögon eller ”bara vara” kan således innebära att en kan behöva “tömma sig på sig själv” och “släppa taget” om det gamla, tidigare inlärd kunskap och föreställningar för att kunna öppna upp och ge plats för något nytt. För att uppnå sinnesro, inre frid och medveten närvaro behöver vi inte sällan tömma oss på allt som kan röra sig i sinnet, alla tankar, föreställningar, förutfattade meningar, känslor, berättelser om vem vi själva och andra är, vad som har hänt eller vad som komma skall. Detta kan också beskrivas som ”hejdandet av sinnets rörelse” som refererar till definitionen av yoga enligt Patanjali, som brukar kallas yoga filosofin grundare.