Om Kenosis

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i såväl västerländsk som österländsk vetenskap, läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA och Indien.

Katarina är särskilt intresserad av hur människor skapar mening i och med tillvaron, inte minst genom mystiska erfarenheter av olika slag. Efter många yrkesverksamma år inom hälsoområdet har det lett till att Katarina börjat forska inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden. I mån av tid erbjuds mentorskap, vägledning, retreat, mötesplatser, föreläsningar/workshops och texter. Kenosis har sedan många år samarbetat med välrenommerade Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydvästra Indiens pärla och förmedlar därför även ayurvediska hälsoresor. Vidare investerar Kenosis i Better Globe som planterar träd i Afrika för att förbättra miljön och människors livsförhållanden.

Om ordet Kenosis

Kenosis är en grekisk teologisk term och ett begrepp som används både inom teologi, mystik, filosofi och etik. Ordet kan översättas till ödmjukhet och konsten eller förmågan att “tömma sig på sig själv” även om definitionerna kan variera. Den judiske filosofen Emmanuel Levinas, inte minst känd för sitt bidrag med “ansikte-mot-ansikte”-etiken, tolkar till exempel kenosis som möjligheten att i mötet med “den andra” tömma sig och vara så öppen, osjälvisk och ansvarsfull att det blir en mötesplats där det oändliga och transcendenta kan möta det ändliga. Både inom kristen teologi och mystik kan ”tömma sig på sig själv” syfta på ett överlämnande till gud eller en högre kraft, att vara ett redskap för det gudomliga. Vidare betyder det kinesiska tecknet för ödmjukhet både tomhet och öppenhet och enligt de gamla indiska vediska skrifterna och en av livets alla paradoxer är tomhet också alltet och helheten, det som är, kreativitetens och kraftens källa.

Kenosis kan med andra ord handla om både inomvärldslig ödmjukhet och en ödmjukhet inför det utomvärldsliga. En ödmjukhet inför livet, naturen, kosmos, andra människor och sig själv och för det som är större än och bortom det som vi kan se och ta på, rationellt förstå och förklara. Med andra ord en ödmjukhet och öppenhet om vad människan, livet, tillvaron och den så kallade verkligheten egentligen är.

Att vara ödmjuk och öppna sig för något nytt, ny kunskap, en ny tolkning, förståelse, mening eller insikt, att se med nya ögon, kan också innebära att en kan behöva “tömma sig på sig själv”. Att “släppa taget” om det gamla för att kunna öppna upp och ge plats för något nytt. För att uppnå sinnesro, inre frid och medveten närvaro behöver vi inte sällan också tömma oss på alla tankar, föreställningar, förutfattade meningar och känslor som rör sig i kropp och sinne.