Mötesplats Kenosis

Vill du träffa andra människor som har haft mystiska erfarenheter och dela din berättelse?

Då är du varmt välkommen till “Mötesplats Kenosis”. Vi träffas första söndagen varje månad kl 14 hemma hos Katarina i Högaskog utanför Båstad på Hallandsåsen. Mötet avrundas vid lämplig tidpunkt vid 17-18-tiden. Vi inleder med fika, så har du några allergier eller matintoleranser, vänligen meddela det vid anmälan samt om du vill ha kaffe eller te, tack. Anmälan senast fredag samma vecka före respektive söndagsmöte. Minsta antal deltagare är tre personer. Donation 100 kr.

“Mötesplats Kenosis” innebär här att mötas i ödmjukhet och öppenhet under temat mystiska erfarenheter för att öka en känsla av sammanhang – KASAM. För var och en handlar det mycket om att lyssna med ett öppet sinne och kanske ställa förtydligande frågor. Det handlar alltså inte om någon debatt, “rätt eller fel”, tolkningsföreträde eller att försöka övertala eller uppnå konsensus utan om dialogiska, ödmjuka, öppna och givande möten som skapar mening i tillvaron. I ramarna för mötet ingår det självskrivet att respektera varandra och att inte föra vidare vad andra människor delar och berättar i förtroende. I visshet om detta kan en tryggt våga dela sin berättelse.

Kontakta Kenosis om du har frågor eller för anmälan.