Mötesplats Kenosis

Vill du träffa andra människor som har haft mystiska erfarenheter och dela din berättelse?

Då är du varmt välkommen till “Mötesplats Kenosis”. Vi delar berättelser om mystiska erfarenheter och samtalar om mystiska erfarenheter som fenomen. Träffarna är vanligtvis första söndagen varje månad kl 14 hemma hos Katarina i Högaskog utanför Båstad högst uppe på den mytomspunna Hallandsåsen. Vi inleder med fika och avrundar mötet vid ca kl 17. Anmälan senast fredag samma vecka före respektive möte. Minsta antal deltagare är tre personer.

“Mötesplats Kenosis” innebär att mötas i ödmjukhet, här under temat mystiska erfarenheter. Dessa möten kan annat bidra till en känsla av sammanhang – KASAM. För var och en handlar det mycket om att ha ett öppet sinne, lyssna och kanske ställa förtydligande och nyfikna frågor. Det handlar alltså inte om någon debatt, “rätt eller fel”, “sant eller fiktion”, tolkningsföreträde, att försöka övertala eller uppnå konsensus utan om dialogiska, ödmjuka, öppna och givande möten och samtal som kan skapa mening i tillvaron. I ramarna för mötet ingår det självskrivet således att respektera varandra och att inte föra vidare vad andra människor delar och berättar i förtroende.

Kontakta Kenosis om du har frågor eller för anmälan.