Mötesplats Kenosis

Vill du träffa andra människor som har haft mystiska erfarenheter och dela din berättelse?

Då är du varmt välkommen till ”Mötesplats Kenosis”. Vi delar berättelser om här så kallat mystiska erfarenheter och samtalar om mystiska erfarenheter som fenomen. Har du inte själv haft några mystiska upplevelser men är intresserad av området är du också välkommen.

Mötet är första söndagen varje månad kl 15 online på Zoom förutsatt att minst tre personer är anmälda. Mötet är kostnadsfritt och pågår ca en timme. Är vi många delar vi in oss i mindre grupper. Anmäl dig senast fredagen samma vecka som möte är. Du erhåller då en länk till mötet. Behöver du hjälp att ladda ned programmet Zoom meddelar du det vid anmälan. Ibland kan vi också träffas hemma hos Katarina i Högaskog utanför Båstad högst uppe på den mytomspunna Hallandsåsen.

“Mötesplats Kenosis” innebär att mötas i ödmjukhet, i det här fallet under temat mystiska erfarenheter. För var och en handlar det mycket om att vara ödmjuk, nyfiken och ha ett öppet sinne, lyssna och kanske ställa förtydligande frågor. Det handlar alltså inte om någon debatt, ”rätt eller fel”, ”sant eller fiktion”, att ifrågasätta, försöka övertala, uppnå konsensus eller att någon annan har tolkningsföreträde utan om dialogiska, ödmjuka, öppna och givande möten. Dessa samtal kan också bidra till att skapa mening i tillvaron, skapa en känsla av sammanhang, KASAM, att du inte är ensam och fungera som en form av ”peer support” eller kamratstöd. I ramarna för mötet ingår det självskrivet att respektera varandra och varandras tolkningar och att inte föra vidare vad andra människor delar och berättar i förtroende.

Du får också gärna mejla och dela din berättelse!

Skulle du själv vilja anordna mötesplatser för samtal om mystiska erfarenheter och vill ha vägledning eller har funderingar och frågor, kontakta gärna Kenosis.