Frågelista

Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser 

Har du varit med om mystiska händelser eller upplevelser och vill dela din berättelse? Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Dessa upplevelser kan tolkas på många olika sätt och kan till exempel kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga. 

Du kan berätta fritt och informellt om din upplevelse/dina upplevelser. Ta hjälp av frågorna nedan och mejla din berättelse till Katarina. Din berättelse hanteras enligt god forskningssed.

Tack på förhand!

Frågelista

1. Bakgrund

Berätta lite mer om dig själv, din bakgrund och livsstil.

2. Tid och plats

När och var har du upplevt någonting som skulle kunna kallas mystiskt? Berätta om din upplevelse/dina upplevelser. När i ditt liv inträffade det? Vilket år, när på året och vid vilken tidpunkt på dygnet? På vilken plats befann du dig? Var du ensam eller tillsammans med någon annan människa? Var du i någon speciell livssituation eller händelse vid upplevelsen/upplevelserna? 

3. Tolkning

Hur har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser? Berätta fritt. Var det i direkt anslutning till upplevelsen eller senare? Har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser på egen hand eller tillsammans med andra människor, eller kanske med hjälp av till exempel litteratur, media eller internet? Har din tolkning förändrats? I så fall på vilket sätt? Vad fick dig att ändra tolkning? 

4. Följder

Hur ser du på din upplevelse/dina upplevelser i efterhand? Vilken betydelse har din upplevelse/dina upplevelser haft för dig? Berätta gärna om det. Har det fått några konsekvenser? I så fall vilka, positiva som negativa? Betraktar du sammantaget din upplevelse/dina upplevelser som en övervägande positiv eller negativ erfarenhet? Vad tror du kan ha påverkat detta? 

5. Bemötande

Har du delat din upplevelse/dina upplevelser med någon annan? Om du har berättat om din upplevelse/dina upplevelser för någon annan människa, till vem eller vilka berättade du det? Hur blev du bemött? Har omgivningens inställning påverkat din vilja att tala, eller inte tala, om upplevelsen/upplevelserna? Om du inte har talat om det, hur kommer det sig?

Bakgrundsuppgifter

  • Födelseår
  • Kön
  • Hemort
  • Yrke eller syssla