Frågelista

Din tolkning av mystiska händelser eller upplevelser 

Har du varit med om mystiska händelser eller upplevelser och vill dela din berättelse får du gärna mejla din berättelse till Katarina. Du kan också spela in en video där du berättar om det. Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Dessa upplevelser kan tolkas på många olika sätt och kan till exempel kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga. 

Du kan berätta fritt och informellt om din upplevelse/dina upplevelser och ta hjälp av frågorna nedan. (Du kan kopiera frågorna och klistra in det i ett worddokument och ha det som stöd när du skriver eller mejla Katarina för att erhålla frågorna i ett dokument som du kan skriva i.) Själva berättandet eller skrivandet kan också ge dig fördjupade insikter. Din berättelse hanteras enligt god forskningssed. Varmt tack för att du vill berätta om dina erfarenheter!

Bakgrundsuppgifter

  • Bostadsort:
  • Födelseår:
  • Kön (kvinna, man, annat):
  • Arbete/sysselsättning:

Frågelista

1. Bakgrund – Berätta lite mer om dig själv, din bakgrund och livsstil.

2. Tid och plats – När och var har du upplevt någonting som skulle kunna kallas mystiskt? 
Berätta om din upplevelse/dina upplevelser. När i ditt liv inträffade det? Vilket år, när på året och vid vilken tidpunkt på dygnet? På vilken plats befann du dig? Var du ensam eller tillsammans med någon annan människa? Var du i någon speciell livssituation eller händelse vid upplevelsen/upplevelserna? 

3. Tolkning – Hur har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser?
Berätta fritt om hur du har tolkat din upplevelse/dina upplevelser. Var det i direkt anslutning till upplevelsen eller senare? Har du tolkat din upplevelse/dina upplevelser på egen hand eller tillsammans med andra människor, eller kanske med hjälp av till exempel litteratur, media eller internet? Har din tolkning förändrats? I så fall på vilket sätt? Vad fick dig att ändra tolkning? 

4. Följder – Hur ser du på din upplevelse/dina upplevelser i efterhand?  Vilken betydelse har din upplevelse/dina upplevelser haft för dig? Berätta gärna om det. Har det fått några konsekvenser? I så fall vilka, positiva som negativa? Betraktar du sammantaget din upplevelse/dina upplevelser som en övervägande positiv eller negativ erfarenhet? Vad tror du kan ha påverkat detta? 

5. Bemötande – Har du delat din upplevelse/dina upplevelser med någon annan?
Om du har berättat om din upplevelse/dina upplevelser för någon annan människa, till vem eller vilka berättade du det? Hur blev du bemött? Har omgivningens inställning påverkat din vilja att tala, eller inte tala, om upplevelsen/upplevelserna? Om du inte har talat om det, hur kommer det sig?