Okategoriserade

Webbenkäten är publicerad

Mycket glädjande är webbenkäten i mitt forskningsprojekt Mystiska erfarenheter och meningsskapande nu publicerad på Folklivsarkivets vid Lunds Universitet och Culturas vid Åbo Akademi hemsidor. Har du haft några mystiska upplevelser eller varit med om några mystiska händelser får du gärna delta i studien.

Du deltar i studien genom att berätta om din upplevelse eller dina upplevelser och besvara några frågor. Bor du i Sverige kommer direkt till enkäten via den här länken vid Folklivsarkivet. Bor du i Finland och är svensktalande besvarar du enkäten via Cultura. Detta för att svaren från respektive land ska komma till rätt arkiv. Under Forskningsprojekt kan du också läsa mer om studien.

Det var min handledare som föreslog ett samarbete med Cultura som i sin tur föreslog ett samarbete med Folklivsarkivet. Jag är ju för tvärvetenskaplig och så kallat interdisciplinär samverkan så det passar mig utmärkt. Det är spännande och man lär sig nya saker hela tiden. Webbenkäten kallas till exempel frågelista enligt arkivens terminologi och är något nytt för mig och inom sociologi och religionsvetenskap.

Syftet med frågelistan är att genom frågor hjälpa den som svarar att berätta, att uppmuntra och stimulera till berättande. Frågorna förtydligar också och hjälper forskaren att få svar på sina specifika frågeställningar enhetligt med syftet med forskningsprojektet. Enligt arkivens terminologi kallas den som svarar för meddelare i stället för informant eller deltagare som jag är van vid. Genom samarbetet med arkiven kan också materialet arkiveras där och hanteras enligt en så kallad datahanteringsplan som forskaren måste upprätta för att följa forskningsetiska principer och bestämmelser om hur forskningsmaterial ska hanteras och arkiveras.

Hjälp gärna till att sprida informationen om att delta i studien. Jag hoppas på många svar!