Okategoriserade

Du vinner på att delta i studier

Du har allt att vinna på att delta i studier och det kan vara mycket givande på ett personligt plan, förutom att du bidrar till forskningen och den samlade kunskapen och förståelsen i samhället. Så har du varit med om en händelse eller händelser eller har egna upplevelser som skulle kunna kallas mystiska ta dig […]

Okategoriserade

Webbenkäten är publicerad

Mycket glädjande är webbenkäten i mitt forskningsprojekt Mystiska erfarenheter och meningsskapande nu publicerad på Folklivsarkivets vid Lunds Universitet och Culturas vid Åbo Akademi hemsidor. Har du haft några mystiska upplevelser eller varit med om några mystiska händelser får du gärna delta i studien. Du deltar i studien genom att berätta om din upplevelse eller dina […]