Okategoriserade

Webbenkäten är publicerad

Mycket glädjande är webbenkäten i mitt forskningsprojekt Mystiska erfarenheter och meningsskapande nu publicerad på Folklivsarkivets vid Lunds Universitet och Culturas vid Åbo Akademi hemsidor. Har du haft några mystiska upplevelser eller varit med om några mystiska händelser får du gärna delta i studien. Du deltar i studien genom att berätta om din upplevelse eller dina […]