The Blog

Vad är ondska?

Temat på nuvarande delkurs inom tros- och livsvetenskapen är Människans ondska och lidande. Vi läser bland annat psykologen Philip Zimbardos bok ”The Lucifer effect. Understanding how good people turn evil” (2008). Han är inte minst känd för Standford Prison Experiment (för något år sedan kom det en film grundat på boken, se den gärna!) men först – vad är egentligen onda handlingar och ondska?

Gränsen mellan vad som uppfattas eller bedöms som gott eller ont är diffus och flytande, kontextuellt, relativt och individuellt. Ont kan förekomma både i naturen och kulturen men vad som uppfattas som ont eller gott handlar främst om etik och moral. Det är heller inte någon rättslig fråga. En människas intention kan vidare vara god, men konsekvenserna av handlingen kan av andra uppfattas onda.

Zimbardo har utifrån sitt perspektiv definierat ondska på följande sätt: “Evil consists in intentionally behaving in ways that harm, abuse, demean, dehumanize, or destroy innocent others – or using one’s authority and systemic power to encourage or permit others to do so on your behalf” (Zimbardo 2008: 5).

Ondska kan således vara att avsiktligt skada, utnyttja, förnedra, såra, förstöra eller avhumanisera andra eller att genom sin makt uppmuntra eller tillåta andra att utföra onda handlingar. Kort och gott (!) som Ivring Sarnoff uttrycker det “Evil is knowing better but doing worse” (Ivring Sarnoff i Zimbardo 2008: 5).

Vad är ondska för dig?

11 april, 2017 0 Comments