Tjänster & Produkter

 • Retreat

  Ge dig själv det som du längtar efter och kanske allra mest behöver – tid att ”bara vara” och tid för tankar och reflektion. För att må gott behöver vi… Continue Reading →

 • Mötesplats Kenosis

  Mötesplats Kenosis är att mötas i samtal om livet, mening och livets större frågor. Vi samtalar om existentiella frågor, lyssnar på varandras livssyn och berättelser om tro, mening och andlighet…. Continue Reading →

 • Meditation

  Meditation förbättrar din hälsa och ditt välbefinnande på alla plan och är en av de kraftigaste verktygen för återhämtning, stress- och livshantering, ökad medvetenhet, reflektion och utveckling. Ett gott och meningsfullt… Continue Reading →

 • Vägledning

  Katarina ser till hela människan, det inre och det yttre, livet i det stora och i det lilla. Hennes specifika inriktning är att hon, i mån av ditt intresse och… Continue Reading →

 • KASAM

  KASAM – känslan av sammanhang, att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt. KASAM är ett begrepp som grundlades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Den mänskliga tillvaron är fullt… Continue Reading →

 • Tro i Sverige

  Religion, tro och livsåskådning kan vara ett privat och kanske ”känsligt” ämne som vi inte talar så mycket om men som berör oss alla på ett eller annat sätt, inte… Continue Reading →

 • Ayurveda

  I takt med ett ökat intresse för en helhetssyn och integrativ medicin har ayurveda, det tidlösa och holistiska hälsosystemet från Indien, fått en allt mer framträdande roll både i förebyggande… Continue Reading →

 • Ayurveda-resa

  Kenosis samarbetar sedan många år med Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydvästra Indiens pärla. Rajah Ayurvedic Hospital erbjuder genuina ayurvediska behandlingar av hög kvalitet i faciliteter av god standard till… Continue Reading →

 • Mina Böcker

  Katarina har några exemplar kvar av sina tidigare böcker som du kan beställa. Mer energi med MUMS. En vägledning i mat, umgänge, motion och sömn inspirerad av ayurveda (2014). Resterande… Continue Reading →