The Blog

Situationens och systemets inverkan

Just nu håller jag på med en ”miniuppsats”, motsvarande en före detta B-uppsats, på tros- och livsvetenskapskursen. Eftersom jag också läser religionsbeteendevetenskap valde jag att fördjupa mig i Philip Zimbardos vad jag anser inkonsekventa argumentation i boken The Lucifer Effekt. Understanding how good people turn evil (2008) relaterat till den inom sociologin klassiska struktur-aktör problematiken. Zimbardos experiment skulle bland annat också kunna diskuteras utifrån etiska aspekter, ansvarsägande och om experimentet överhuvudtaget var befogat för att belägga situationens och systemets påverkan på människans handlande, men det gör jag alltså inte nu.

Jag som beteendevetare tvivlar inte alls på systemets och situationens makt och inflytande över människans handlingar som Zimbardo argumenterar för utan det jag ifrågasätter och undersöker är alltså Zimbardos inkonsekventa argumentation och brist på teoretisk anknytning till struktur-aktör problematiken. I större “delen” av The Lucifer Effekt. Understanding how good people turn evil som avhandlar orsaken till att friska och vad som kallas “normala” människor begår onda handlingar argumenterar Zimbardo nämligen för att det är situationen och systemet som avgör människans handlande men i det avslutande kapitlet och sista “delen” i boken avseende “motgift” och att handla gott är det individen, eller aktören, som är avgörande. Hårdrar man med andra ord Zimbardos argumentation så beror människans handlingar när de betraktas som onda på situationen och systemet men när människans handlingar betraktas som goda så beror det på individen. Så är det naturligtvis inte utan situationen och systemet påverkar oss på gott och ont och som individen har du i en demokrati möjlighet att välja, eller välja att inte välja, att agera.

Vad tror du, hur mycket påverkas vi egentligen av andra, situationen och systemet?

18 maj, 2017 0 Comments