Tro i Sverige

Religion, tro och livsåskådning kan vara ett privat och kanske ”känsligt” ämne som vi inte talar så mycket om men som berör oss alla på ett eller annat sätt, inte minst på grund av migration, globalisering och genomgripande förändringar i kulturen.

Hur sekulariserat är egentligen Sverige? Har religiositeten minskat i Sverige eller har den ”bara” ändrat form? Ja, vad menar vi egentligen med religion och vad innebär religiositet? Ingår till exempel andlighet i religiositet eller är det något annat och i så fall vad? Vad är det som påverkar vår syn på religion och religiositet? Vad tror egentligen svenskarna på?

Föreläsningen/workshopen berör frågor som dessa, religionens plats i Sverige, religion och religiositet/andlighet som resurs eller hinder och vad den senaste forskningen visar inom området. Deltagarna uppmuntras till reflektion och en öppen, respektfull och givande dialog i ämnet.

Kontakta Kenosis för mer information och bokning.

Comments are closed.