Vägledning

Katarina ser till hela människan, det inre och det yttre, livet i det stora och i det lilla. Hennes specifika inriktning är att hon, i mån av ditt intresse och behov, inkluderar och integrerar andlighet som en möjlig hälsofrämjande resurs, kanske del av problemet eller lösningen på det som ”skaver”.       

Genom att lyssna och ställa frågor vägleder Katarina dig till nya eller fördjupande insikter och du får inspiration, kraft, mod och stöd att genomföra det du vill, kan och orkar förändra eller sinnesro att acceptera att det är som det är.

Giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan påverka och förstånd att inse skillnaden.               Sinnesrobönen, Reinhold Niebuhr                                                                          

Vägledningen kan ske genom ett fysiskt möte, per telefon eller online. Här kan du boka tid.

Hur Katarina med enkla frågor kunde sätta fingret precis på det som det egentligen handlade om och få mig att inse vad jag behövde och hur jag skulle göra det var en fantastisk upplevelse. Alla svaren fanns inom mig, hon behövde bara ställa de rätta frågorna och hjälpa mig att se svaren. Att få hjälp att använda sig av sin inre styrka och att utveckla den borde alla göra. Det har gjort mig så mycket starkare.                   Vägledd                                                                                                                                                                                                                                                                

Comments are closed.