Mötesplats Kenosis

Mötesplats Kenosis är att mötas i samtal om livet, mening och livets större frågor. Vi samtalar om existentiella frågor, lyssnar på varandras livssyn och berättelser om tro, mening och andlighet. Syftet är att dela tankar och erfarenheter, öka förståelsen, växa och känna sig helare som människa. Det handlar alltså inte om någon debatt, ”rätt eller fel”, att försöka övertala varandra om man tycker olika eller att uppnå konsensus utan om dialogiska, öppna och givande samtal som skapar mening i tillvaron.

Mötet kan utgå från vad som känns angeläget i stunden och vad ”man har på hjärtat” eller från ett specifikt förutbestämt tema, till exempel mening i och med tillvaron, mystiska starka känslomässiga erfarenheter, religiositet/andlighet eller döden. Samtalet kan också ha hälsa, stress, självkänsla, identitet, kärlek, relationer, ensamhet, rädsla, jämställdhet, arbete eller ansvar som tema. Mötet kan även utgå från en värderingsövning, en aktuell artikel, berättelse, dikt eller ett filmklipp.

I skolan eller på arbetsplatsen kan man i samråd med lärare eller verksamhetsledare också knyta val av tema till ett aktuellt ”problemområde” för att ge tid att samtala om något angeläget som kan förbättra relationerna, samverkan och verksamheten och som man kanske inte annars hinner med, tar sig tid till eller som inte ryms inom den ordinarie verksamheten eller schemat.

I ramarna, som vi går igenom på mötet, ingår det att inte föra vidare vad som sägs i rummet för att respektera varandra och för att deltagarna ska våga dela med sig.

Det enda vi vet är beständigt är förändring.                              Vedisk visdom

Kontakta Kenosis för mer information och bokning.

Comments are closed.