KASAM

KASAM – känslan av sammanhang, att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

KASAM är ett begrepp som grundlades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Den mänskliga tillvaron är fullt av påfrestningar, krav, konflikter och problem att hantera och lösa. Vad är det som gör att en del av oss klarar svåra påfrestningar med hälsan i behåll, och till och med växer och vidareutvecklas av det? Dessa frågor sökte Antonovsky svar på i hans forskning med människor som överlevt förintelsen. I undersökningen kom han fram till att den avgörande faktorn är i vilken utsträckning människor upplever tillvaron meningsfull, begriplig och hanterbar, en känsla av sammanhang, KASAM.

Begreppet KASAM (eller SOC, Sense of Coherence) har ett så kallat salutogent perspektiv. Med det menas att man ser på hälsofaktorer och vad det är som gör att människor håller sig frisk, i stället för att undersöka vad som orsakar sjukdom, ett så kallat patogent perspektiv.

Under föreläsningen/workshopen för vi en dialog kring begreppet KASAM och på vilka sätt man kan förstärka de mänskliga resurser och uppleva tillvaron mer begripligt, hanterbart och meningsfullt, både privat och på arbetet.

Kontakta Kenosis för mer information och bokning.

Comments are closed.