The Blog

Religiositet i populärkulturen

En kurskollega berättade att hon gick distanskurser vid Högskolan i Dalarna. Jag undersökte saken närmare och kunde inte motstå att anmäla mig till kursen Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext med Tomas Axelsson. Kursen är på halvfart 7,5 p och ska bli mycket intressant.

Vad behöver du för ”krydda” i livet just nu?

20 november, 2017 0 Comments