Vision, syfte och mål

Kenosis vision är ett gott samhälle där människor, djur och natur kan leva tillsammans i fred. En sådan hållbar värld skapas av medvetna, ansvarsfulla och ödmjuka människor som har kommit till insikt om att vi, du och jag, var och en och vi tillsammans kan arbeta för att skapa det hela, meningsfulla och goda liv som vi längtar efter och vill leva.

Ett särskild mission är att minska tabu och förutfattade meningar om att tro på oförklarliga fenomen och att våga prata om andlighet, tro och erfarenheter i vår tid. Syftet med Kenosis och Katarinas arbete är således att öka medvetenheten, förståelsen och respekten, upplysa, utbilda, vägleda, dela och ge stöd på vägen till ett bättre, helare och mer meningsfullt liv.

Målet är att du får kunskap, insikter och verktyg att hantera livet, att livet blir mer begripligt och att du känner större mening i tillvaron och får ökad sinnesro, trots eller tack vare livets alla utmaningar och lärdomar. Det kan också sprida ringar på vattnet och du kan och orkar ”dra ditt strå till stacken”.