Vision, syfte och mål

Kenosis vision är ett gott samhälle. En sådan hållbar värld skapas av medvetna, ansvarsfulla och ödmjuka människor som har kommit till insikt om att vi, du och jag, var och en och vi tillsammans kan arbeta för att skapa det goda, hela och meningsfulla liv som vi längtar efter och vill leva.

Syftet med Kenosis och Katarinas arbete är således att öka medvetenheten och förståelsen, att upplysa, utbilda, vägleda, dela och ge stöd på vägen till ett gott, helare och mer meningsfullt liv.

Målet är att du får kunskap, insikter och verktyg att hantera livet, att livet blir mer begripligt och att du känner större mening i tillvaron och får ökad sinnesro, trots eller tack vare livets alla utmaningar och lärdomar. Det kan i sin tur sprida ringar på vattnet.