Om Kenosis

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i både västerländsk vetenskap, österländsk läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA och Indien. Genom en integration av gammal livsvisdom och modern forskning, öst och väst, det inre och det yttre, ser hon till helheten och visar vägen till praktisk tillämpning och förnyelse för ett gott, meningsfullt och utvecklande liv. Hennes synsätt och metoder bygger på kunskap, erfarenhet och praktiska verktyg som hon förmedlar med en unik förmåga att ge både insikt, inspiration, mod och handlingskraft.

Katarina föreläser och utbildar, ger individuell vägledning, är författare och skribent samt samarbetar med välrenommerade Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydindiens pärla. För närvarande är företagets verksamhet låg på grund av vidareutvecklande studier.

Kenosis investerar bland annat i Better Globe som planterar träd i Afrika och bekämpar fattigdom.

Om ordet Kenosis

Kenosis är en grekisk teologisk term och ett begrepp som även används filosofiskt, mystiskt och etiskt, och som kan översättas till ödmjukhet. Det kan handla om ödmjukhet inför livet, naturen, andra och sig själv och för det som är större än och bortom det som vi rationellt kan förklara. Vidare betyder det kinesiska tecknet för ödmjukhet både tomhet och öppenhet. Enligt de vediska skrifterna och en av livets alla paradoxer är tomhet också alltet och helheten, det som är, potentialen, kreativitetens och kraftens källa.

Kenosis kan också betyda konsten eller förmågan att tömma sig själv på sig själv. För att uppnå sinnesro, mening och en ”inre” eller ”högre” kontakt behöver vi inte sällan tömma oss på oss själva, på alla tankar, föreställningar och känslor som rör sig i sinnet och i kroppen, att ”släppa taget” och ”bara vara”.

Den judiske filosofen Emmanuel Levinas, inte minst känd för sitt bidrag med ”ansikte-mot-ansikte”-etiken, tolkar till exempel kenosis som möjligheten att i mötet med ”den andre” tömma sig och vara så öppen, osjälviskt och ansvarsfull att det blir en mötesplats där det oändliga och transcendenta kan nå och möta det ändliga.

För att leva ett gott, meningsfullt och utvecklande liv behöver vi med andra ord öva oss på att tillämpa kenosis, att både vara ödmjuka och tömma oss för att ge plats för något nytt och nya perspektiv.