Om Kenosis

Kenosis ägs och drivs av Katarina Johansson som har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i både västerländsk vetenskap, österländsk läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA och Indien. Genom en integration av gammal livsvisdom och modern forskning, öst och väst, det inre och det yttre, ser hon till helheten och visar vägen till praktisk tillämpning och förnyelse för ett gott, meningsfullt och utvecklande liv. Hennes synsätt och metoder bygger på kunskap, erfarenhet och praktiska verktyg som hon förmedlar med en unik förmåga att ge både insikt, inspiration, mod och handlingskraft.

Katarina föreläser och utbildar, ger individuell vägledning, är författare och skribent samt samarbetar med välrenommerade Rajah Ayurvedic Hospital i Kerala, sydindiens pärla. För närvarande ligger företagets verksamhet lågt på grund av heltidsstudier i religionsbeteendevetenskap vid Lunds Universitet.

Kenosis investerar bland annat i Better Globe som planterar träd i Afrika och bekämpar fattigdom. Katarina är också ideellt engagerad i Skyddsjouren, Ängelholm.

Om ordet Kenosis

Kenosis är en grekisk teologisk, filosofisk, mystisk och etisk term som kan översättas till ödmjukhet. Ödmjukhet inför livet, andra och sig själv och för det som är större än och bortom det som vi rationellt kan förklara, men som kan skapa mening i tillvaron. Det kinesiska tecknet för ödmjukhet betyder också både tomhet och öppenhet. Enligt de vediska skrifterna och en av livets alla paradoxer är tomhet också alltet och helheten, det som är, potentialen, kreativitetens och kraftens källa.

Kenosis kan också betyda konsten eller förmågan att tömma sig själv på sig själv. För att få återhämtning, uppnå sinnesro och en ”inre” eller ”högre” kontakt behöver vi inte sällan öva oss på att tömma oss på oss själva, på alla tankar, föreställningar och känslor som rör sig i sinnet och i kroppen och ”släppa taget”.

Den judiske filosofen Emmanuel Levinas, inte minst känd för sitt bidrag med ”ansikte-mot-ansikte”-etiken, tolkar till exempel kenosis som möjligheten att i mötet med den andre tömma sig och vara så öppen, osjälviskt och ansvarsfull så att det blir en mötesplats där det oändliga och transcendenta kan nå och möta det ändliga.

För att leva ett gott, meningsfullt och utvecklande liv behöver vi med andra ord tillämpa kenosis, att både vara ödmjuka och tömma oss för att få plats med något nytt. Det kan öppna upp för nya perspektiv, ökad medvetenhet och insikter som kan leda oss framåt.