Lönsam investering

Din största investering är dig själv! Det kan låta narcissistiskt men mår inte du bra eller känner mening i tillvaron så bidrar du krasst heller inte särskilt mycket till dina nära och kära, på arbetet eller till samhället i stort, tvärtom. Som företag eller organisation så har du även visst ansvar för att dina medarbetare mår bra.

Välmående, kreativa och harmoniska medarbetarna presterar dessutom bättre och ökar företagets eller organisationens framgångar och lönsamhet. Studier visar till exempel att bejakandet av individuell utveckling skapar större engagemang, mening och glädje både på och i jobbet. Det är win-win för alla, företaget/organisationen, individen, familjen, samhället och världen i stort.

Konkreta företagsexempel visar att varje satsad krona på förebyggande åtgärder och friskvård ger mellan fem och tio kronor tillbaka. Jämför det med avkastningen på andra investeringar! Sjukfrånvaro, sjuknärvaro och obalanser kostar också företaget mycket i form av sjukersättning, administration, produktionsbortfall och kompensation. Studier har till exempel visat att en medarbetare med huvudvärk har nedsatt arbetsförmåga till 75 procent eller mindre. Räknat lågt på en månadslön på 20 000 kr kostar en enda sjukdag företaget 4 250 kr (inklusive sociala avgifter, semesterlön, sjuklön, personalomkostander och lön till vikarie). Tio sjukdagar per år innebär 42 500 kr …  Vad blir då inte kostnaden vid längre sjukskrivningar och högre löner?

Boka en föreläsning/workshop som ger inspiration, insikt och praktiska verktyg eller tid för individuell vägledning för dig själv, en nyckelperson eller medarbetare.