Om

Katarina har sedan en utmattningsdepression, existentiell kris och andlig upplevelse i övre tonåren sökt djupt och brett för att försöka förstå livet, tillvaron och människan. Hon har gått sina egna vägar för att få en helhetssyn som inte sällan saknats inom traditionella yrkesinriktningar. Hon började med att studera på det då nytänkande tvärvetenskapliga programmet till Friskvårdspedagog vid Gävle Högskola. Efter examen sökte hon en större helhet och botaniserade flitigt i österländska läror. Ayurvedan, som hon tidigare stött på när hon började meditera, tilltalande henne mest och gav förklaringar på frågor som den västerländska vetenskapen inte kunnat besvara. Tillbaka i Sverige efter flera års studier i USA och Indien läste hon ytterligare västerländsk skolmedicin i tre år och blev Naturläkare (enligt SNLFs riktlinjer).

Parallellt har hon genom åren tagit mängder av kurser inom bodywork och yoga, närings-och örtlära, coachning, ledarskap och psykologi, läst massor med böcker och även skrivit egna böcker och artiklar. För några år sedan efter att ha startat, drivit och varit verksamhetschef för Hälsohuset i Båstad Företagsby i sju år, bland annat med avtal för MMS, smärtrehabilitering, med Region Skåne, ville Katarina vidare och började studera religionsvetenskap på Lunds Universitet (inom akademin räknas även andlighet till religionsvetenskap). Vid Lunds Universitet är hon även mentor. Efter en master i religionsbeteendevetenskap är nu förhoppningen att bli antagen som doktorand och forska vidare inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden.

År 2011 blev Katarina nominerad och vinnare av Årets Entreprenör på Bjäre och Erik Paulsson Stipendiet. Katarina har också varit regeringens Ambassadör för Kvinnligt Företagande.

Katarina 2014_3 kopia