The Blog

Nuläge och framtidsplaner

Under metodkursen som nu är avslutad har jag fått möjlighet att prova olika samhällsvetenskapliga metoder så som fokusgruppintervju, observation, videodagbok, narrativ intervju, fotoelicitering, det vill säga att med hjälp av bilder lockar fram till berättande och netnografi, att forska med hjälp av internet. Det har varit mycket intressant och givande. Det är ju en helt annan sak att läsa om en metod och praktiskt genomföra det och få egen erfarenhet.  Varmt tack till alla som deltagit.

Under juni intensivläste jag också en avancerad läskurs på masternivå, vilket innebär att jag nu bara har ett års heltidsstudier kvar innan jag kan ta ut masterexamen inom religionsbeteendevetenskap :). Nu surfar jag runt och kontaktar olika högskolor och universitet i Skandinavien angående ansökan till doktorand inom området tro på oförklarliga fenomen, mening och välbefinnande i samtiden. Mina förhoppningar är att kunna ansöka i början på nästa år med start hösten 2018 även om masteruppsatsen inte kommer vara klar då utan ansökan kompletteras vid terminens slut. Håll tummarna!

Hur ser dina framtidsplaner ut? Kanske något att reflektera över i sommar. Vi hörs igen vid höstterminsstarten!

5 juli, 2017 0 Comments