The Blog

Intensiv kursstart

Veckans kurstart har varit intensiv med tre föreläsningar i den på masternivå obligatoriska kursen Religion, tradition och kommunikation. Kursupplägget består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier, individuellt arbete och inlämningsuppgifter. Kursen syftar inte minst på att reflektera över sin egna roll och hur man pedagogiskt kan undervisa i religion på ett tilltalande sätt.

Jag har också haft en muntlig avslutade tenta på läskursen Avancerad I med min handledare samt inlett läskursen Avancerad II. Kursen består av två block och börjar med läsning av några sociologiska, psykologiska, religionssociologiska och religionspsykologiska klassiker. Därefter väljer man ett religionsbeteendevetenskapligt delområde för fördjupade studier. Respektive bok ska redovisas skriftligt eller muntligt samt en artikel skrivas.

Min tanke är att i det andra delområdet fördjupa mig i tankar om modernt/senmodernt samhälle och religiositet/andlighet kopplat till tro på oförklarliga fenomen. Spännande!

Hur får du intellektuell stimulans?

1 september, 2017 0 Comments