The Blog

Avslutande masteruppsats

Den här terminen ska jag sysselsätta mig med den avslutande masteruppsatsen. Den övergripande problemställningen är: Vad innebär det att tro på oförklarliga fenomen i ett sekulariserat senmodernt samhälle?

Metoden är fokusgrupper där deltagarna, 4-6 personer, samtalar om vad det kan innebära att tro på oförklarliga fenomen i samtiden. Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig.

Jag håller också utkik efter doktorandtjänster och förbereder ansökan.

Vad är dina projekt för det nya året?

6 januari, 2018 0 Comments