Hem

Välkommen till Kenosis!

Katarina forskar inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden och vill gärna höra din berättelse om dina mystiska erfarenheter. Mejla och berätta!

Katarina, som äger och driver Kenosis, har en tvärvetenskaplig, bred och holistisk bakgrund i såväl västerländsk som österländsk vetenskap, läkekonst och livsåskådning med studier i både Sverige, USA, Indien och Finland. Nu forskar Katarina inom området mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden vid Åbo Akademi i Finland.

Kenosis erbjuder vid förfrågan mentorskap, vägledning, meditation, yoga, retreat, Mötesplats Kenosis, och föreläsningar/workshops samt ayurveda-resor till Kerala i Indien, enskilt eller i grupp. Katarina frilansar även som skribent. Kontakta gärna Kenosis om du har frågor och funderingar.